På Mariegatan påbörjas vattenförsörjningsarbete vecka 40

Affärsverket Lovisa Vatten påbörjar med vattenförsörjningsarbete på Mariegatan. Saneringsområdet gäller området mellan Karlskronabulevarden och Brandensteinsgatan. På grund av saneringsarbetet styrs trafiken med trafikmärken, men passage till tomterna eftersträvas med undantag av några kortvariga stunder. Byggplatsen grundas vecka 40/2023 och arbetet blir klart till slutet av 2024.

Affärsverket Lovisa Vatten beklagar eventuella olägenheter som eventuellt uppstår för invånarna och ber om förståelse.

Vid behov av mer information kontakta planerare för vattenservice Kjell Holmberg, tfn 0440 555 844 eller vid akuta tillfällen vattenaffärsverkets dejour, tfn 0440 555 902.

Som bilaga karta över områdets trafikplan.