Sanering av vattenrör på Kyrkogatan.

Affärsverket Lovisa vatten utför sanering av vattenrör på Kyrkogatan.

Affärsverket Lovisa vatten påbörjar sanering av vattenrör på Kyrkogatan i närheten av brandstationen. På grund av saneringsarbetet leds trafiken med trafikmärken. Kyrkogatan stängs inte helt för trafik. Byggnadsplatsen grundas vecka 19 /2024 och arbetet blir klart vecka 40.

Affärsverket Lovisa vatten beklagar för eventuella olägenheter som eventuellt uppstår och ber om förståelse.

Vid behov av mera information kontakta planerare för vattenservice Kjell Holmberg tfn 0440 555 844, vattenverksarbetare Jarl-Patrik Söderström tfn 040 630 4443, eller vid akuta tillfällen vattenverkets dejour tfn 0440 555 902.

Som bilaga karta över områdets byggnadsplats:

Kyrkogatans byggnadsplats