Spolningsarbetet av vattendistributionsnätet i Isnäsområdet har slutförts fredagen den 7 juni. Vattnet kan användas normalt. Innan spolningsarbetet påbörjades, togs det vattenprover från flera fastigheter, men resultaten har inte ännu kommit. Vattenverket kommer att informera om resultaten efter att de är klara. Kvaliteten för vattnet i vattenledningsnätet kvalitet övervakas regelbundet och de senaste resultaten uppdateras på vesi.fi-tjänsten: Vattentjänstverkens nyckeltal.