Uppmaning att koka vattnet i Mörskom – vattnet drickbart i Lovisa

En uppmaning att koka matlagnings- och dricksvatten har utfärdats på Mörskom kommuns vattendistributionsområde sedan avföringsbakterier hittades i ett kontrollprov. På Lovisa stads område behöver vattenledningsvattnet inte kokas.

Direktören för Lovisa vattenaffärsverk Markku Paakkarinen berättar att det finns en barriär mellan vattendistributionsnäten i Mörskom och i Lovisa. Situationen utreds och repareras och Lovisa vattenaffärsverk och Lovisa stad informerar mer vid behov. Ansvarig hälsoskyddsmyndighet är Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus.

Meddelandet på Mörskom kommuns webbplats