Vattenläckaget på Borgågatan, Artillerigatan och Skvärgatan har reparerats

Vattnet kan vara grumligt och missfärgat. I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs.

För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten, tills det klarnar.

Dejour tel. 0440 555 902