Vattenledningsarbete stänger Borgågatan den 3.7

Borgågatan är stängd för trafik vid Mörskomgatans korsning natten mellan tisdag och onsdag på grund av sanering av vattenledningar.

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på området. På grund av arbetet stängs Borgågatan av för trafik vid korsningen till Mörskomgatan tisdagen den 3.7.2018 klockan 18.00. Gatan öppnas för trafik onsdagen den 4.7 uppskattningsvis klockan 7.00.

Mer information ger VVS-granskare Dennis Björklund, 0440 555 848 eller vattenaffärsverkets jour, 0440 555 902.