Problemet är löst! Vattenmätaravläsningarna kan igen meddelas via nätet.

Varoitusmerkit | Merkintätalo Oy

På grund av tillfälligt problem med webservern kan vattenmätaravläsningarna inte meddelas via nätet. Problemet korrigeras så snabbt som möjligt. Vattenmätaravläsningarna kan meddelas per telefon 0440 555 833 eller 0440 555 862 eller via e-post vattenfakturering@loviisa.fi
Vi beklagar besväret.