Vattenunderhållsarbete i korsningen mellan Brandensteinsgatan och Mariegatan, från och med 5.4.2024.

Affärsverket Lovisa Vatten sanerar vattenledningsnätet i korsningen mellan Brandensteinsgatan och Mariegatan från och med 5.4.2024.

På grund av saneringsarbetet är man tvungen att stänga av korsningen mellan Brandensteinsgatan och Mariegatan för trafiken i enlighet med arbetets framsteg. Trafiken styrs med trafikmärken, men man eftersträvar att garantera passage till tomterna med undantag av kortvariga avbrott. Arbetet uppskattas bli färdigt inom två veckor.

Mer information ges vid behov av vattenaffärsverkets planerare för vattenservice Kjell Holmberg, tfn 0440 555 844, vattenaffärsverkets anställd Jarl-Patrik Söderström, tfn 040 630 44 43, eller dejouren, tfn 0440 555 902.

Som bilaga karta över områdets trafikplan:

Brandensteinsgatans och Mariegatans trafikplan.