Vattenunderhållsarbete på Drottninggatan och Brandensteinsgatan påverkar trafiken i centrum under veckorna 19–22

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på Drottninggatan och Brandensteinsgatan. På grund av saneringsarbetet är både Drottninggatan och Brandensteinsgatan mellan Alexandersgatan – Mariegatan avstängd för en viss tid. Stadens invånare bes följa trafikmärken och köra enligt dem.

Torgets busshållplatser längs Brandensteinsgatan är flyttade för tillfället till torgkanten på Alexandersgatan och framför rådhuset på Mannerheimgatan.

Uppskattad längd för arbetet är cirka 4 veckor, under veckorna 19-22.

Vid behov mera information: direktören för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, tel. 0440 555 409, Jani Felin 0440 555 848 eller jouren 0440 555 902.