Vattenunderhållsarbete på Västra Åsvägen och Räfsbyvägen

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på Västra Åsvägen och Räfsbyvägen. Sanerings området börjar i norr vid Antbyvägen och slutar vid Södra Åsen. På grund av saneringsarbeten träder avvikande trafikregleringar i kraft. Som omväg används Södra Åsen och Antbyvägen. Med trafikmärken leds trafiken till omvägen från båda hållen. Arbetet inleds tisdagen 15.8 och uppskattad längd för arbetet är 2 månader. Busstrafiken löper undantagsvis via omvägen. Räfsbyvägens busshållplats flyttas till södra ändan av Södra Åsen och Västra Åsvägens busshållplatser till Antbyvägen.

Vid behov av mera information ges av direktören för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, tel. 0440 555 409, VVS-granskare Dennis Björklund 0440 555 848 eller dejouren 0440 555 902.