Vattenunderhållsarbete på Västra Åsvägen.

Affärsverket Lovisa vatten utför vattenunderhållsarbete på Västra Åsvägen.

Affärsverket Lovisa vatten påbörjar vattenunderhållsarbete på Västra Åsvägen. Saneringsområdet gäller mellan Antbyvägen och Antgränd. På grund av saneringsarbetet leds trafiken med trafikmärken, men passage till tomterna eftersträvas med undantag av några kortvariga avbrott. Byggnadsplatsen grundas vecka 15/2024 och arbetet blir klart till slutet av år 2024.

Affärsverket Lovisa vatten beklagar alla invånare för eventuella olägenheter som eventuellt uppstår och ber om förståelse.

Vid behov av mera information kontakta planerare för vattenservice Kjell Holmberg tfn 0440 555 844, vattenverksarbetare Jarl-Patrik Söderström tfn 040 630 4443, eller vid akuta tillfällen vattenverkets dejour tfn 0440 555 902.

Som bilaga karta över områdets trafikplan:

Västra Åsvägens trafikplan.