Avbrott i vattenförsörjningen i Köpbacka 16.5 kl. 9-24

Mickosvägen, Barsasvägen, Bondevägen, Svartkäldsvägen, Jordasvägen, Drombasvägen, Dunderbäcksvägen, Dränggränd, Köpbackavägen, Skepparsvägen, Bärgränd, Bakbyvägen, Virbäcksvägen.

Vi meddelar att vattenförsörjningen till er fastighet avbryts på grund av arbeten i stadens vattenledning. Avbrottet sker onsdagen 16.5.2018 kl. 9-24.

Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört.

Tillfälliga vattendistributionspunkter finns på Köpbackavägen 34, Anninas ridstall samt i korsningen av Järnvägsgatan och Krokgränd.

Att ta i beaktande

Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost lösgöras som medför att vattnet blir grumligt och missfärgat. Detta är inte farligt för hälsan men det kan förorsaka att kranar och tvättmaskinens sil kan täppas till och vit tvätt kan bli missfärgad. I rörsystemet kan även ha kommit in luft som åstadkommer buller och fräs. För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten tills det klarnar.

För arbetet svarar Markku Paakkarinen, direktören för Vattenaffärsverket, tfn 0440 555 409 och Dennis Björklund, VVS-granskare, tfn 0440 555 848. Dejourens telefonnummer är 0440 555 902.

Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.