Avbrott i vattenförsörjningen i Lovisa centrum från och med tisdag kväll 12.5

Vattentillgången till fastigheterna är avbruten på Brandensteinsgatan på sträckan Alexandersgatan-Degerbygatan, på Alexandersgatan på sträckan Mannerheimgatan-Karlskronabulevarden och på Karlskronabulevarden på sträckan Alexandersgatan-Drottninggatan på grund av arbeten i vattenledningen från och med tisdag 12.5.2020 klockan 21 till onsdag 13.5.2020 klockan 6.

Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört.

Vattenanvändare på centrum området bör beakta att på grund av avstängning av stomlinjen ändras trycket i linjerna, vilket kan påverka vattnets flödesriktning. Detta kan leda till grumlighet i vattnet på hela centrum området. Vi rekommenderar spolning av vattnet.

Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost lösgöras som medför att vattnet blir grumligt och missfärgat. Detta är inte farligt för hälsan men det förorsakar att kranar och tvättmaskinens sil kan täppas till och vit tvätt kan bli missfärgad. I rörsystemet kan även ha kommit luft som åstadkommer buller och fräs.

För att avlägsna olägenheterna rekommenderar vi att spola vatten, tills det klarnar. Vi beklagar olägenheterna i samband med avstängningen samt vattnets tillfälligt försämrade kvalitet.

För arbetet svarar

Direktören för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, tfn 0440 555 409

Dejour, tfn 0440 555 902