Ledda parkschackkvällar börjar 6.6.2024 i Ankarparken

schack

Ledda parkschackkvällar ordnas på torsdagar klockan 17–19 från och med 6.6.2024 i Ankarparken intill Lovisa torg alltid då vädret tillåter. Du kan också spela schack på egen hand, nyckeln till lådan finns på sedvanligt sätt i glasskiosken och i Lovinfo.

Ett annat utomhusschackbräde finns i Strömfors bruk, vid Bed & Bistro (Bruksvägen 10 A, Strömfors).

Mer information om schackkvällar och platsen fås av kulturturismkoordinator Nina Wiklund, nina.wiklund@loviisa.fi, tel. 0440 555 234

Uppdaterad 5.6.2024