Sjöfästningen Svartholm

Sjöfästningen Svartholm ligger vid Lovisavikens mynning. Fästningen är en systerfästning till Sveaborg och hör till samma försvarskedja. Byggnadsarbetena på ön inleddes år 1748 utgående från överste Augustin Ehrensvärds planer. Arbetet blev huvudsakligen färdigt under 1750-talet.

Den svenska befästningsperioden på Svartholm tog slut år 1808 när Svartholm kapitulerade nästan utan motstånd efter ett ryskt anfall. En engelsk flotteskader sprängde stora delar av Svartholms murar under Krimkriget år 1855 och efter det fick fästningen förfalla. Sedan 1960-talet har fästningen restaurerats under ledning av Museiverket.

Svartholm

Svartholm är ett populärt utflyktsmål för hela familjen och man kan ta sig dit med egen båt och med beställnings- eller turbåt. Besökare som kommer till ön med egen båt har tillgång till avgiftsfria gästplatser, septitankstömning, en avfallsstation och eldstäder.

Svartholms sjöfästning lämpar sig inte för funktionshindrade. Stigarna är naturliga och längs med dem finns även höga trappor.

Gör en virtuell resa till sjöfästningen Svartholm härifrån.