Ylletröjan Lovisadropparna

Lovisa stads egen ylletröja Lovisadropparna har inspirerats av de dekorativa mönstren i fönsterbågarna på de gamla husen i trähuskvarteren i Lovisa. Mönstren, som kallas Lovisadroppar, blev i Lovisabon Tuija Klaus händer ett stickmönster som nu fritt kan användas av alla entusiastiska stickare. 

Klaus, som har planerat ylletröjan, fick idén till tröjan då hon promenerade med sin hund längs Smedsgränd i gamla stan i Lovisa. Där pryder Lovisadropparna trähuset som gav inspirationen till tröjan. Nu kombinerar den förtjusande ylletröjan Lovisa stads historia med skönhet och kärlek till hemstaden. Modelltröjan lanserades på vändagen den 14 februari 2023. 

Modelltröjan går i ockragult och naturvitt, precis som de trähus som gett insipiration till tröjan. Var och en kan dock själv sticka sin egen tröja i färger efter eget tycke. 

Stickanvisningarna för ylletröjan finns på adressen loviisa.fi/sv/ylletrojan-lovisadropparna/

Ylletröjan Lovisadropparna kommer att synas på Bostadsmässan i Lovisa sommaren 2023 där man i en tävling som ordnas av Lovisa stads infopunkt kan vinna ett eget exemplar av ylletröjan i egen storlek. Under hösten 2023 ordnar Lovisa medborgarinstitut en tvåspråkig kurs där man själv stickar en egen Lovisadropparna-ylletröja. 

Mönstret Lovisadropparna kommer också att publiceras för yllesockor, mössor och vantar. 

Lovisadropparnas historia 

En specialitet som man kan se i gamla hus i Lovisa är Lovisadropparna, framförallt i fönsterbågarna. Ivern att dekorera gamla trähus med dessa söta droppar går tillbaka till slutet av 1700-talet och början av 1800-talet då det i Lovisatrakten fanns skickliga snickarmästare. De representerade den gustavianska, svenskskandinaviska klassiska stilen. I dropparna spårar man även influenser från Sankt Petersburg.