Lekplatser

Runtom i Lovisa finns sammanlagt 21 lekparker. Utbudet kompletteras dessutom av lekplatserna i skolorna och daghemmen. Stadens parkavdelning ansvarar för lekparkerna och synar regelbundet deras skick. Varje år görs en noggrann besiktning av kvalificerade och utbildade granskare. Läs mer om Lekplatser i Lovisa här.