Svartholms utställning

Utställningen “Soldaternas, fångarnas och turisternas ö”

Utställningen handlar om sjöfästningen Svartholms intressanta historia, byggnadsskeden och livet på ön under svenskt och ryskt herravälde. Fritt inträde!

Bild: Eemi Kettunen

Utställningen finns i andra våningen. Trappor från inre gården, ingen hiss. Det finns ett litet utställningsrum också i nedre våningen.