Skukulträskets vandringsrutt

Vandra vid Skukulträsket

Skukulträskets vandringsled utgår från idrottscentret i Strömfors kyrkby. Rutten är ca. 8 km lång och för dig genom hisnande landskap med höjdskillnader. Leden är delvis svårforcerad så den passar inte för rörelsehindrade. Lämpliga skor behövs eftersom terrängen också utgörs av berg och kärr.

Vid Skukulträsket kan man bada och grilla. I den nya kåtan vid Kymmene älv kan du också grilla. Grillplatserna är menade för kortvariga pauser. Man får inte göra upp en lägereld eller annan öppen eld, när det finns varning för skogs- eller gräsbrand.

Parkallén 1
07970 Strömfors

(Klicka på bilden för att se den större.)

Kartan finns även här, lovisa.fi,

eller ladda ner kartan här: Skukulträskets och Strömfors friluftskarta.