Bra att veta

Visste du att:

Det tar bara en timme att komma från Helsingfors till Lovisa.

Lovisa har fått sitt namn efter Sveriges drottning Lovisa Ulrika.

Lovisa stad grundades 1745, först med namnet Degerby.

Vi lovisabor är omkring 15 000.

Parkering i Lovisa är gratis!