Agricola Guidetjänster

Beställ en guide för en rundvandrig i Pernå historiska kyrkoby. Popup-guidningar erbjuds hela sommaren. Du kan även beställa andra guidetjänster på finska, svenska eller engelska.