Boistö

Övernattning, restaurang- och konferenstjänster på beställning för grupper.

Största tillåtna personantal: 31