Café Ström & Fors

Caféet är öppet på beställning i Strömfors bruk.