Suomen pienin kauppamuseo - Finlands minsta butiksmuseum - Smallest shop museum in Finland

Finlands minsta butiksmuseum

Finlands minsta butiksmuseum är ett privat museum, där det finns 1950–60-tals butiksstoff.
Noggrannare uppgifter meddelas på museets Facebooksida.