Kompanjonskapshuset Hörnan

Utrymmen för möten, klubbar eller föreläsningar

Största tillåtna personantal: 20-40