Loviisan Sammutinhuolto Oy

Mångsidigt arbete för den vardagliga säkerheten: vi granskar och gör service på bl.a. handsläckare, släckningssystem på fartyg, skydd mot fall, räddningsdräkter, västar, befolkningsskydd. Vi gör upp räddningsplaner och vi skolar.

Facebook