Östra Nylands Segelförening

Festlokal och strandbastu att hyras.