Paketjakten Österstjernan

Paketjakten Österstjernan är en kopia av ett segelfartyg med samma namn som gick i frakt- och passagerartrafik mellan Lovisa och Stockholm under 1800-talets första hälft. Dagens Österstjernan byggdes på Skeppsbron i Lovisa med utgångspunkt från bevarade originalritningar och en målning från 1820-talet.

På den traditionella segelskutan Österstjernan ordnas seglatser för allmänheten, tidtabellen för sommaren 2021 finns på Österstjernans egen hemsida. Seglatserna startar från Skeppsbron i Lovisa. Förhandsbokning till alla seglatser.

Österstjernan ordnar även seglatser för grupper på beställning och ungdomsseglatser. Välkommen med till sjöss!

Österstjernan hallen befinner sig vid Skeppsbron i Lovisa. Hallen är ypperlig för möten, utbildningsevenemang, fester, bröllop och marknader.