Peräkammari

Handarbetsbod i gamla Slangtornet i Strömfors bruk.

Öppet sommartid.