Ringborg

Fest- och mötesutrymme, sommartorg och föreningshus i Strömfors skärgård