Roseborg Oy

Butik för traditionsenligt byggande på Strömfors bruk i Lovisa.