Solkulla läger- och kurscentra

Ett läger- och kurscentrum som lämpar sig för grupper. Verksamhet från april till oktober. Lokaliteten lämpar sig bra för företagstillställningar, släktträffar, bröllop, födelsedagar och för temagrupper, så som fiskare, körer, jogagrupper, hundläger o.s.v.

Största tillåtna personantal: 40