Suomen Saaristokuljetus

Förbindelsebåten till Svartholm
Endast när- eller kortbetalning på båten.

P.g.a. den bergränsade passagerarkapaciteten rekommenderar vi förköp av biljetter på nätbutiken på adressen visitsvartholm.fi
eller per telefon på numret 010 202 3780. Suomen Saaristokuljetus.

 

Färd per tur tar cirka 30 minuter.
Båten rymmer 20 personer per gång.