Svartholman merilinnoitus - Sjöfästningen Svartholm - Sea Fortress Svartholma

Svartholms gästbåtsbrygga

60°22,8’ N/ 26° 18,1’ E
Gästbrygga
Farledsdjup: 1,0–3,9 m
Antal båtplatser: cirka 65
Förtöjning: boj, bom, sidoförtöjning
Ön har 65 avgiftsfria gästplatser, sommarcafé, en avfallsstation, vatten, toaletter, vedskjul, eldstäder, naturstig, och en lekplats för barn.
Tältning är tillåtet på östra sidan av ön. För långvarig camping bör man göra anmälning till Forststyrelsen.