Turist & Fritidstjänst B-L Guidningar Opaspalveluja

Guidningar i Lovisa. Jag gör rundturer i Lovisa t.ex. till fots. En promenad tar från 1 -1,5 eller enligt önskemål. Mina teman är bl.a. parker och trädgårdar, Från befästningstaden Degerby till dagens Lovisa, Livet som invånare i Lovisa, Förbudslagen.