Bekanta dig med Lovisa till fots

På ett gångavstånd från Lovisa centrum finns många promenadrutter under vilka man kan njuta förutom av naturen dessutom av historia. Längs med Ehrensvärdsstigen, Kvarnåsens promenadrutt och strandrutten finns guidetavlor som berättar om objektets historia, naturen och livet i Lovisa.

Ehrensvärdsstigen går från imponerande Ungerns landfästning till fästningsparken i Garnison och därifrån följer stigen den vackra åstrandens krokar framåt. Via en skogsstig kan man besöka Kungsdammen och fortsätta förbi den till Bastion Rosen. På Ehrensvardsstigen kan man bekanta sig med Lovisas historia, de olika skedena av byggandet av landfästningen och med den mångsidiga naturen med hjälp av guidetavlor. Rutten är sammanlagt två kilometer lång och i huvudsak kan man gå den med till exempel barnvagn. Mer detaljerade kartuppgifter om rutten finner du här.

Kvarnåsens promenadrutt går från kyrkans springbrunn längs åsen ända till badstranden Plagen. Längs den 1,7 kilometer långa rutten kan man njuta förutom av den vackra naturen dessutom av havsutsikter från utsiktstornet Kuckustenen som finns invid rutten. Efter att man klättrat upp för detta röda utsiktstorn byggt i jugendstil kan man i horisonten skåda till och med sjöfästningen Svartholm!

Då man kommit till Plagen kan man fortsätta färden mot Skeppsbron och dess tjänster längs strandrutten som följer Lovisavikens västra strand. Från stranden är det också lätt att göra en avstickare till den historiska nedrestan och där beundra trädhusområdets idyll. Därifrån kan man återvända lätt till stadens centrum.