Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel besöker Lovisa 21.9.2023

Sveriges Kronprinsessa Victoria och Prins Daniel besöker Lovisa torsdag eftermiddag 21.9. Kronprinsessan kommer att inviga den öppna platsen på Drottningstranden i Lovisa, som kommer att få namnet Victoriaplatsen.

– Det är en mycket stor glädje och ära för oss att få välkomna vårt grannlands blivande drottning och hennes make, säger stadsdirektören i Lovisa stad Jan D. Oker-Blom.

Drottningstranden är ett nytt bostadsområde på Lovisavikens östra strand, där man arrangerade Finlands Bostadsmässa sommaren 2023. Den moderna och högklassiga stadsdelen med sina omfattande parker och strandområden bildar en intressant helhet med den traditionella träarkitekturen på Lovisavikens västra strand. En flytande gångbro förbinder den västra och östra stranden och leder besökaren direkt från Lovisa centrum till den blivande Victoriaplatsen.

– Staden som är döpt efter en tidigare svensk drottning ska härmed få en plats döpt av och efter Sveriges blivande drottning, glädjer sig stadsdirektören i Lovisa Jan D. Oker-Blom.

Lovisa stad, som först gick under namnet Degerby, grundades 1745 som gräns- och stapelstad. Konung Adolf Fredrik besökte det svenska rikets östra del under sin eriksgata 1752 och gav staden namnet Lovisa efter sin gemål, drottning Lovisa Ulrika.

Det nya bostadsområdet Drottningstranden ligger även nära landfästningen Bastion Ungern. Lovisas fästningar samt sjöfästningen Svartholm började byggas 1747 under ledning av överste Augustin Ehrensvärd för att trygga rikets östra gräns.

Närmare program och tidtabell för besöket offentliggörs senare.

Bild: Anna-Lena Ahlström, Copyright Kungl. Hovstaterna