Lovisa stads företags uppgifter uppdateras på stadens webbplats ljuvligalovisa.fi

Lovisa stad har i slutet av mars 2023 öppnat en ny webbtjänst ljuvligalovisa.fi. Webbplatsen berättar om tjänster och evenemang i Lovisa och den betjänar i synnerhet behoven av sommaren för Bostadsmässan.

Finns inte ditt företags uppgifter på webbplatsen? Ingen panik, du kan meddela ditt företags tjänster och uppgifter via blanketten nedan. Det är avgiftsfritt att ha uppgifterna på webbplatsen ljuvligalovisa.fi. Webbplatsen publiceras på finska och svenska.

Ljuvliga Lovisa

  • Skriv namnet på ditt företag/din tjänst
  • Beskriv kort ditt företag eller din tjänst.
  • Separera adresserna med semikolon
  • Accepted file types: jpg, png, gif, Max. file size: 59 MB.
    Skicka gärna en bild på ditt företag/tjänst. Kolla att bilden har tillräcklig resolution.

Till webbplatsen ljuvligalovisa.fi tas med företag inom servicebranschen som bland annat idkar verksamhet inom inkvarterings- och bespisningsbranschen eller som erbjuder affärs-, fritids- eller välfärdstjänster. Även privata erbjudare av inkvartering som inte uppger sina uppgifter till exempel i AirBnB- eller Booking-tjänsterna, kan meddela sina uppgifter till webbplatsen.

Evenemanguppgifter överförs automatiskt till webbplatsen ljuvligalovisa.fi från Lovisa stads evenemangkalender. Evenemangarrangörerna kan själva mata in uppgifterna för sitt evenemang genom att logga in på tjänsten.

Webbplatsen ljuvligalovisa.fi grundas på information som fanns på turistwebbplatsen Visit Lovisa som tagits ur bruk. Turistwebbplatsen innehöll bland annat kontaktuppgifter och servicebeskrivningar för olika företag. Staden inledde uppdateringen av dessa basuppgifter och samling av uppgifter då kulturturismen anställde ne projektarbetare. Uppdateringen fortsätter som stadens uppgift.