Avbrott i vattenförsörjningen på Svenäsvägen 20.11.2017

Vi meddelar att vattentillgången till er fastighet är avbruten på grund av arbeten i stadens vattenledning.  Avbrott      måndag                   20.11.2017 kl. 9.00 – 15.00 Vattnet kopplas möjligtvis tidigare än meddelas, genast då arbetet är utfört. ATT TA I BEAKTANDET Då…

Avbrott i vattenförsörjningen på Artillerigatan 1.11.2017

Avbrott i vattenförsörjningen Vi meddelar att vattentillgången till er fastighet är avbruten på grund av arbeten i stadens vattenledning: 1.11.2017 kl. 9.00-15.00 Artillerigatan Att ta i beaktandet efter avbrott Då röret tas i bruk på nytt kan avlagringar och rost…

Akta dig för lurendrejare som vill avläsa vattenmätaren

Enligt Lovisa vattenaffärsverk har en bedragare rört sig i staden i vattenaffärsverkets namn. Obekräftad men pålitlig information avslöjar att en mansperson under hösten har bett om att få avläsa invånarnas vattenmätare i ett hem i Lovisa. Vattenaffärsverket påminner sina kunder…

Vattenunderhållsarbete på Västra Åsvägen och Räfsbyvägen

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på Västra Åsvägen och Räfsbyvägen. Sanerings området börjar i norr vid Antbyvägen och slutar vid Södra Åsen. På grund av saneringsarbeten träder avvikande trafikregleringar i kraft. Som omväg används Södra Åsen och Antbyvägen. Med trafikmärken…

Vattenunderhållsarbete på Vårdövägen

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet i Vårdö-, Kaleva- och Lemmenkäinenvägens korsning. På grund av saneringsarbeten på Vårdövägen träder avvikande trafikregleringar i kraft. Som omväg används Ilmarisen- och Trolvägen. Med trafikmärken leds trafiken till omvägen från båda hållen. Arbetet inleds tisdagen…

Läckande avfallsvatten i Valkom en beklaglig men sällsynt olycka

En skadad pumpstation för avloppsvatten i Valkom träsk ledde till att en betydande mängd orenat avfallsvatten flödade ut i Valkomviken på lördag kväll. Händelsen är mycket trist, beklagar Markku Paakkarinen, chef för Lovisa vattenaffärsverk. Situationer som den här är ändå…

Avloppsvatten rann ut i Valkomviken – undvik att simma i hela Lovisaviken

Lördagskvällens åskväder ledde till att en pumpstation för avloppsvatten i Valkom träsk var ur bruk i ungefär fyra timmars tid. En överfyllning ledde till att ungefär tusen kubikmeter avloppsvatten rann ut i Valkomviken. Miljöhälsovården rekommenderar att invånarna tillsvidare undviker att…

Vattenröret på Vårdöområdet i Lovisa Valkom är reparerat

Vattenröret på Vårdöområdet i Lovisa Valkom gick sönder på sent på eftermiddagne torsdagen 20.7. Reparationen av röret började kl. 19. Vattenröret var reparerat strax efter kl. 21. Mer information fås av Affärsverket Lovisa Vatten, dejour 0440 555 902.