Vattenunderhållsarbete på Västra Åsvägen och Räfsbyvägen

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet på Västra Åsvägen och Räfsbyvägen. Sanerings området börjar i norr vid Antbyvägen och slutar vid Södra Åsen. På grund av saneringsarbeten träder avvikande trafikregleringar i kraft. Som omväg används Södra Åsen och Antbyvägen. Med trafikmärken…

Vattenunderhållsarbete på Vårdövägen

Affärsverket Lovisa vatten sanerar vattenledningsnätet i Vårdö-, Kaleva- och Lemmenkäinenvägens korsning. På grund av saneringsarbeten på Vårdövägen träder avvikande trafikregleringar i kraft. Som omväg används Ilmarisen- och Trolvägen. Med trafikmärken leds trafiken till omvägen från båda hållen. Arbetet inleds tisdagen…

Läckande avfallsvatten i Valkom en beklaglig men sällsynt olycka

En skadad pumpstation för avloppsvatten i Valkom träsk ledde till att en betydande mängd orenat avfallsvatten flödade ut i Valkomviken på lördag kväll. Händelsen är mycket trist, beklagar Markku Paakkarinen, chef för Lovisa vattenaffärsverk. Situationer som den här är ändå…

Avloppsvatten rann ut i Valkomviken – undvik att simma i hela Lovisaviken

Lördagskvällens åskväder ledde till att en pumpstation för avloppsvatten i Valkom träsk var ur bruk i ungefär fyra timmars tid. En överfyllning ledde till att ungefär tusen kubikmeter avloppsvatten rann ut i Valkomviken. Miljöhälsovården rekommenderar att invånarna tillsvidare undviker att…

Vattenröret på Vårdöområdet i Lovisa Valkom är reparerat

Vattenröret på Vårdöområdet i Lovisa Valkom gick sönder på sent på eftermiddagne torsdagen 20.7. Reparationen av röret började kl. 19. Vattenröret var reparerat strax efter kl. 21. Mer information fås av Affärsverket Lovisa Vatten, dejour 0440 555 902.