7. Ehrensvärds syrén

Holmens enda syren kallas Ehrensvärds syren. Det är känt att Ehrensvärd tog med sig växter från utlandet till Sveaborg, bland annat syrener från Frankrike. Därför har man tänkt att Ehrensvärd planerat en syren också på Svartholm. Det berättas att soldaterna tog med sig en bit av syrenen på permissionerna, och att syrenen på detta sätt skulle ha spridit sig runtom i Finland.