9. Östra ravelinen

Östra ravelinen är ett utanverk byggt av sand och med uppgift att skydda fästningen. Bakom den var det svårt för fienden att rikta sina kanoner mot fästningen i rätt vinkel. I stället för en ravelin i väster finns ett berg, så där behövde man inte bygga en konstgjord ravelin.