4. Västra kurtinen

Fästningsruiner och restaurering

På 1930-talet inleddes röjningsarbetet i den ruinlagda fästningen, och sedan 1960-talet har Museiverket upprätthållit och restaurerat fästningen. På 1990-talet tömdes fästningens västra kurtin, och ett skyddstak med stål- och träkonstruktion uppfördes för att skydda lämningarna. I kurtinen fanns cirka tre meter sand, tegelbitar och annat bråte. Då kurtinen tömdes hittades också lämningar efter en ugn. I västra kurtinen har det funnits ett bageri och kök, en läkarbostad, ett apotek, en sjukstuga och bostäder för manskapet. På andra våningen fanns en tillfällig kyrka. Upp till andra våningen ledde en spiraltrappa. Kullerstensområdena på innergården grävdes fram och reparerades sommaren 1997.

Till en början hade kurtinerna två våningar, men under ryska tiden fick varje kurtin förutom södra kurtinen en tredje våning. I södra kurtinen, där fästningskommendanten bodde, fanns också en likadan spiraltrappa. Bakom den stod kassaskåpet, där man förvarade fästningens kassa.

Sjöfästningen Svartholms 250-årsjubileum firades 1998. På holmen öppnades jubileet till ära en utställningslokal, som genomförts i samarbete mellan Lovisa stad och Museiverket, och ett sommarcafé, byggt i samma stil som ryska magasinsbyggnader.