10. Henrik Renqvists minnesmärke

Henrik Renqvist (1789–1866), ursprungligen Heikki Kukkonen, var ledare för en väckelserörelse och blev 1826 förvisad till Svartholm på grund av sina predikningar. Han var fängelsepräst på Svartholm i 10 år. Med sig till Svartholm hade han sin familj, fru och fyra söner. På Svartholm utökades familjen med två barn, en flicka och en pojke. En av familjens pojkar dog på Svartholm och begravdes på Begravningsholmen. Man klarade inte av att nedtysta Renqvist helt trots förvisningen till Svartholm. Han skrev flera böcker under sin vistelse på holmen, av vilka den mest kända möjligen är Wiinan kauhistus, Om brännvinets förbannelse.