Naturstigar, konditionsbanor och skidspår

Information om konditionsbanor, naturstigar och skidspår.
Kartorna finns att skriva ut i pdf-format.

Naturstigar

Skukulträskets vandringsrutt och Strömfors kyrkobys motionsbana

Skukulträskets vandringsled utgår från idrottscentret i Strömfors kyrkby,Parkallén 1, 07970 Strömfors . Rutten är ca. 8 km lång och för dig genom hisnande landskap med höjdskillnader. Leden är delvis svårforcerad så den passar inte för rörelsehindrade. Lämpliga skor behövs eftersom terrängen också utgörs av berg och kärr.

Kukuljärven kota

Vid Skukulträsket kan man bada och grilla. I den nya kåtan vid Kymmene älv kan du också grilla. Grillplatserna är menade för kortvariga pauser. Man får inte göra upp en lägereld eller annan öppen eld, när det finns varning för skogs- eller gräsbrand.

Strömfors kyrkobys konditionsbana: 3 km (belyst)
(klicka på kartbilden för att se den större)

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk.

Kallesrundan

Kallesrundan är utmärkt på kartan med grönt. Rutten är ca 11,5 m lång. Start vid Kyrkvägen.
Intill vandringsleden finns Hopom träsk och simstranden Drömstrand med sina hopptorn.

Hopom träsk

(klicka på kartbilden för att se den större)

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk.

Ehrensvärdsstigen

Längd 2 km. Mellan objekten 1 och 4 är terrängen delvis skogsstig. Från vägvisaren nr 4 framåt är stigen lätt framkomlig t.ex. med barnvagn.

Bastion Rosen ja Ehrensvärdinpolku

(klicka på kartbilden för att se den större)

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk.

Kvarnåspromenaden

Längd 1,7 km, varav lättkomlig rutt 1,4 km. Promenaden löper från kyrkans fontän via Kuckustenen till badstranden Plagen.

Myllyharju

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk

Du kan ladda ner Kvarnåsbingon i pdf-format via denna länk

Konditionsbanor och skidspår

Gråberg och Valkom

I Gråberg 3 km (belyst) samt kombinerat spår till Valkom 7 km. Vägskälet till Gråberg finns vid Valkomvägen ca 250 meter från Valkomvägens och Helsingforsvägens korsning.

Valkom, Fantsnäsvägen: 1,2 km  (belyst), 3 km (belyst)  samt kombinerat spår till Gråberg 7 km

Korsvik skidspår/konditionsbana i Valkom
(klicka på bilden för att se den större)

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk.

Idrottspaviljongen

Vid idrottspaviljongen, Idrottsvägen: 1,2 km (belyst), 3 km (belyst), 5 km (belyst), 7,5 km och 10 km.
(klicka på bilden för att se den större)

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk.

Sävtäsk

Sävträsk, Kyrkvägen: 1,5 km (belyst)
(klicka på bilden för att se den större)

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk.

Andersby

Andersby skidbana, Träskvägen 35: 2 km (belyst)
(klicka på bilden för att se den större)

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk.

Forsby

Forsby skidbana, Forsövägen 3: 1,8 km (belyst)
(klicka på bilden för att se den större)

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk.

Pernå

Torsby (Pernå kyrkoby) skidbana, Pernåvägen 184: 1,4 km (belyst), 4,5 km
(klicka på bilden för att se den större)

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk.

Svenskby

Svenskby (ägare: Ruotsinpyhtään Kisailijat): 1,7 km, 2,8 km (belyst)
(klicka på bilden för att se den större)

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk.

Tessjö

Tessjö: 1,5 km (belyst)
(klicka på bilden för att se den större)

Du kan ladda ner en karta i pdf-format via denna länk.

Isnäs

Isnäs skidbana: Edövägen 38. 700 m (belyst)

Andra konditionsbanor och naturstigar

  • Konditionsbanor på Kvarnåsen
  • Flokomkärrets rutt