Ehdota kulttuuripalkinnon 2021 saajaa!

Kenelle sinun mielestäsi tulisi antaa Loviisan kulttuuripalkinto 2021? Anna oma ehdotuksesi perjantaihin 5.11.2021 mennessä!

Loviisan kaupungin kulttuuripalkinto voidaan myöntää Loviisassa kirjoilla olevalle yksityishenkilölle, Loviisaan rekisteröidylle yhdistykselle tai loviisalaisista koostuvalle ryhmälle.

  • Kulttuuripalkinnon saamisen edellytyksenä on, että teko, toiminta, tulos tai prosessi jollakin kulttuurin alueella on vaikuttanut erityisen merkittävästi Loviisan kulttuurielämään tai nostanut Loviisaa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti esille.
  • Hyvinvointilautakunta päättää kulttuuripalkinnon myöntämisestä ja määrittää vuosittain kulttuuripalkinnon suuruuden.
  • Kulttuuripalkinto voidaan jättää jakamatta, jollei mikään teko tai toiminta erottaudu riittävän selvästi tai palkinnon saajasta tule yksimielisyyttä tai jos hyvinvointilautakunta näin päättää.
  • Kulttuuripalkinto myönnetään vain kerran samoista ansioista.
  • Kuka tahansa muu kuin hyvinvointilautakunnan jäsen voi ehdottaa kulttuuripalkinnon saajaa tai saajia perusteluineen.
  • Loviisan kulttuuripalkinnon saaja julkistetaan vuosittain itsenäisyyspäiväjuhlassa tai muussa hyvinvointilautakunnan päättämässä arvokkaassa tilaisuudessa.
  • Voit ehdottaa kulttuuripalkinnon saajan alla olevan linkin kautta

Ehdota kulttuuripalkinnon 2021 saaja!

Voit myös toimittaa kirjallisen ehdotuksen tai ehdotukset kaupungin kirjaamoon: Lovinfo, Mariankatu 12 A, PL 77, 07901 Loviisa perjantaihin 5.11.2021 klo 15:00 mennessä tai sähköpostitse: kulttuuri@loviisa.fi.

Lisätietoja:
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson, puh. 040 568 4138, leif.eriksson@loviisa.fi