Yksityistiet

Ohjeita yksityisteiden avustushakemuksiin vuonna 2022.

Yksityistien perusparannusavustushakemus 2023 jätetään viimeistään 5.8.2022 kello 14.

Yksityisteiden avustusperusteet 2022-23

Infokirje 6-2022 Yksityistiet kuntoon; tietoa avustuksista

Yksityistiet kuntoon Info 1. 3.3.2022

Kirje tiekunnille 1-2022

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus 2022 jätetään viimeistään 8.4.2022 kello 14.

Ajankohtaista

Loviisan uusi hanke tuo esille yksityisteiden tärkeyden – Aktiivisilla tiekunnilla ja hyvin hoidetuilla yksityisteillä elinvoimaa maaseudulle

Loviisan maaseututoimi on maaseutulautakunnan alaisuudessa käynnistänyt hankkeen Loviisan yksityistiet kuntoon 2022–2023.

Loviisan maaseututoimi panostaa neuvontaan ja kannustaa tiekuntia hoitamaan ja perusparantamaan yksityisteitä. Maaseututoimi jakaa hyödyllistä tietoa ja neuvoja, miten perusparannushankkeita käynnistetään, rahoitetaan ja toteutetaan. Se tapahtuu järjestämällä koulutuksia ja tiedottamalla kirjeitse ja sähköpostitse sekä paikallisten sanomalehtien, sosiaalisen median ja internetin välityksellä. Hanke toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Hankkeelle myönnetään valtionavustusta.

Lisätietoja:maaseutuasiamies Carolina Sjögård, puh. 0440 555 338

Muuta

Lainsäädäntö yksityisteistä on muuttunut 1.1.2019. Linkki lakiin https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Uusi laki velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle ja Väylälle (Digiroad).

Linkki maanmittauslaitoksen lomakkeeseen: https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
Linkki Väylän (Digiroad) lomakkeeseen tästä: Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Maanmittauslaitoksen julkaisu (2019) yksityistien tieyksiköinti
Yksityistien tieyksiköinti.pdf

Suomen Tieyhdistyksen kotisivuilta löydät tietoa yksityisteistä
https://www.tieyhdistys.fi/

Tietoa tien parantamisen valtionavustuksen hakemisesta https://www.ely-keskus.fi/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen