Yksityistiet

Loviisassa on n. 150 järjestäytynyttä tiekuntaa, jotka hoitavat n. 400 km yksityistietä.

Loviisan yksityistieavustukset 2023-24

Loviisan yksityistieavustukset haetaan 1.2.2023 alkaen sähköisesti. (Tiekuntarekisteri.fi palvelu) Jokainen tunnettu tiekunta saa oman käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnukset postitetaan tiekunnan yhteyshenkilölle tammikuun lopussa. Hakeminen paperisella lomakkeella on myös mahdollista.

Avustuksia haetaan sähköisellä järjestelmällä osoitteessa https://loviisa.tiekuntarekisteri.fi

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus 2023 jätetään viimeistään 6.4.2023

Yksityistien perusparannusavustushakemus 2024 jätetään viimeistään 4.8.2023

Yksityisteiden avustusperusteet 2023 – 2024

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus-23 paperilomake

Yksityistien perusparannusavustushakemus-24 paperilomake

Loviisan yksityistiet kuntoon 2022-23; Infoiltojen teemana Yksityistieavustukset ja sähköinen haku

  • Infokväll tema Understöd för enskilda vägar och elektronisk ansökan

onsdag 15.2.2023 kl.18.00 – 19.00 via Teams/ (på landsbygdsenheten för max 10 pers.)

  • Info-ilta teemana Yksityistieavustukset ja sähköinen haku

torstaina 16.2.2023 klo 18.00 – 19.00 Teamsin välityksellä/ (maaseututoimella max 10 hengelle)

Kutsu infoiltoihin on lähetetty tiekuntien yhteyshenkilöille. Jos haluat osallistua infoiltaan, ilmoittaudu sähköpostilla osoitteeseen yksityistiet@loviisa.fi viimeistään 14.2.2023.

Kirje Loviisan tiekunnille Info 1-2023 16.1.2023

Infokirje 12-2022 tiekunnille Kohti 2023

Valtionavustukset yksityisteille nousevat 1.1.2023

Valtioneuvosto on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023–2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavusta muun muassa yksityistien parantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla.

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat 1.1.2023 seuraavasti:

– tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %

– merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %

Lisätietoa: Yksityistieavustukset – ely – ELY-keskus

Loviisan yksityistiet kuntoon 2022-23 hanke

Loviisan hanke tuo esille yksityisteiden tärkeyden – Aktiivisilla tiekunnilla ja hyvin hoidetuilla yksityisteillä elinvoimaa maaseudulle

Loviisan maaseututoimi on maaseutulautakunnan alaisuudessa käynnistänyt hankkeen Loviisan yksityistiet kuntoon 2022–2023.

Loviisan maaseututoimi panostaa neuvontaan ja kannustaa tiekuntia hoitamaan ja perusparantamaan yksityisteitä. Maaseututoimi jakaa hyödyllistä tietoa ja neuvoja, miten perusparannushankkeita käynnistetään, rahoitetaan ja toteutetaan. Se tapahtuu järjestämällä koulutuksia ja tiedottamalla kirjeitse ja sähköpostitse sekä paikallisten sanomalehtien, sosiaalisen median ja internetin välityksellä. Hanke toteutetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Hankkeelle myönnetään valtionavustusta.

Infokirje 6-2022 Yksityistiet kuntoon; tietoa avustuksista

Yksityistiet kuntoon Info 1. 3.3.2022

Kirje tiekunnille 1-2022

Lisätietoja: maaseutuasiamies Carolina Sjögård, puh. 0440 555 338

Muuta

Lainsäädäntö yksityisteistä on muuttunut 1.1.2019. Linkki lakiin https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Laki velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle ja Väylälle (Digiroad).

Linkki maanmittauslaitoksen lomakkeeseen: https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
Linkki Väylän (Digiroad) lomakkeeseen tästä: Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Maanmittauslaitoksen julkaisu (2019) yksityistien tieyksiköinti
Yksityistien tieyksiköinti.pdf

Suomen Tieyhdistyksen kotisivuilta löydät tietoa yksityisteistä
https://www.tieyhdistys.fi/

Tietoa tien parantamisen valtionavustuksen hakemisesta https://www.ely-keskus.fi/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen