Yksityistiet

Ohjeita avustushakemuksiin yksityisteiden kunnossapitoon vuonna 2021.

Yksityistien kunnossapitoavustushakemus 2021 jätetään viimeistään 9.4.2021 kello 14.

Yksityistien perusparannusavustushakemus 2022 jätetään viimeistään 6.8.2021 kello 14.

Ajankohtaista

Lainsäädäntö yksityisteistä on muuttunut 1.1.2019. Linkki lakiin https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Uusi laki velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle ja Väylälle (Digiroad).

Linkki maanmittauslaitoksen lomakkeeseen: https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
Linkki Väylän (Digiroad) lomakkeeseen tästä: Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Muuta

Maanmittauslaitoksen julkaisu (2019) yksityistien tieyksiköinti
Yksityistien tieyksiköinti.pdf

Suomen Tieyhdistyksen kotisivuilta löydät tietoa yksityisteistä
https://www.tieyhdistys.fi/