Kaukopalvelu

Kaukolainatilaus

  • Varmistamme, että olet ihminen kysymällä tämän kysymyksen.

Mitä voi tilata?

Kaukolainaksi voi tilata pääasiassa sellaista aineistoa, jota ei ole saatavilla Helle-kirjastojen omissa kokoelmissa.

Kirjastot voivat tilata aineistoa kaukolainaksi muualta Suomesta tai ulkomailta. Kaukolainat ovat maksullisia.

Kuka voi tehdä tilauksen?

Kaukolainatilauksen voi tehdä henkilö, jolla on Helle-kirjastojen kirjastokortti ja lainausoikeus.

Kuinka tilaus tehdään?

Kaukolainatilaus jätetään kirjallisesti pääkirjaston tietopalveluun tai lähikirjastoihin. Tilauksen voi tehdä myös Internetissä olevalla lomakkeella.

Puhelimitse pyyntöjä ei oteta vastaan.

Huom! Asiakkaalla voi olla kerralla voimassa enintään 10 kaukolainatilausta.

Kaukolainamaksut

Varastokirjastosta ja yleisistä kirjastoista saatavat kaukolainat maksavat 4 €/kpl/teos.

Tieteellisistä kirjastoista (yliopistot, ammattikorkeakoulut) ja muista saatavat kaukolainat maksavat 8 €/kpl.

Artikkelikopioista veloitetaan todellisten kulujen mukaan.

Arkistot laskuttavat mikrotallenteesta asiakasta suoraan. Tätä varten arkistolle täytyy luovuttaa henkilötunnus.

Mikrokortteja ja -rullia voi lukea pääkirjaston käsikirjastossa sijaitsevilla lukulaitteilla.

Kaukolainat ulkomaisista kirjastoista veloitetaan todellisten kulujen mukaan.

Noutamatta jätetyn kaukolainan tilaamisesta kertyneet maksut peritään asiakkaalta.

Kuinka nopeasti laina tulee?

Kaukolainaksi tilattu aineisto saapuu yleensä kahden viikon sisällä, paitsi jos aineisto on lähettävässä kirjastossa lainassa tai jos siitä on varauksia.

Jos kaukolainapyyntö joutuu varausjonoon, aineiston saapuminen voi kestää useita viikkoja tai jopa kuukausia.

Kirjasto voi tarvittaessa priorisoida kurssikirjatilauksia.

Laina-aika ja uusinta

Kaukolainoissa noudatetaan aina lainan lähettävän kirjaston antamia laina-aikoja ja muita lainaehtoja. Kaikkea aineistoa ei esimerkiksi anneta kotilainaan.

Kaukolainoja voi uusia. Uusintaa voi tiedustella puhelimitse 044 723 0242 tai sähköpostilla kaukopalvelu@loviisa.fi. Karhutuista kaukolainoista peritään myöhästymismaksu.

Kurssikirjojen tilaus

Kurssikirjoja tilattaessa on huomioitava se, että useimmat korkeakoulukirjastot lainaavat kurssikirjoja vain omille opiskelijoilleen. Opiskelupaikkakunnalla asuville ei tilata kurssikirjoja Loviisaan heidän omasta oppilaitoksestaan, esim. Helsingin yliopistossa opiskeleville ei tilata kurssikirjoja HY:sta, jos he asuvat Helsingissä tai käyvät siellä säännöllisesti.

 

Kaukopalvelu muille kirjastoille

Kaukopalveluasioissa toivomme ensisijaisesti yhteydenottoa sähköpostitse kaukopalvelu(at)loviisa.fi. Jos aineisto sijaitsee lähikirjastoissa, voit mielellään ottaa yhteyttä myös suoraan lähikirjastoon.