Asumisen avustukset

Kela tukee asumista eri tavoin. Yleensä voit saada kerralla vain yhtä asumisen tukea. Kun haet Kelasta tukea asumiseen, tarkista ensin mikä tuki on oikea sinulle ja perheellesi. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia.

Asumisen tuet

  • Yleinen asumistuki on tarkoitettu avustamaan pienituloisia ruokakuntia asumismenoissa. Voit saada yleistä asumistukea vuokra- tai omistusasuntoon.
  • Suomessa asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Opiskelijat saavat asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin hakijat.
  • Kela korvaa pienituloisten eläkeläisten asumisesta aiheutuneita menoja maksamalla heille eläkkeensaajan asumistukea.
  • Sotilasavustuksen asumisavustus on tarkoitettu asevelvolliselle. Asumisavusta voidaan maksaa myös omaisellesi.

Lisätietoja asumistuesta ja asumistuen hakuohjeet löytyvät Kelan verkkosivuilta. Linkki verkkosivuille on Linkit-osiossa oikealla.

Muut avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen ja asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustukset myöntää ARA. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemukset jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Ohjeet ja lomakkeet avustusten hakemiseen sekä kaikki tiedot avustusmuodoista löytyvät ARAn verkkosivuilta. Linkki verkkosivuille on Linkit-osiossa oikealla.

Loviisan kaupunki hoitaa ennen 1.1.2017 myöntämiensä avustuksien valvonnan, rahatilaukset ja maksatukset vuoden 2018 loppuun saakka.