Sidonnaisuudet

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt seuraavat sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöt Virkamiehet
Aitokari Mia Blomberg Ulf
Ajomaa Pertti Eriksson Leif
Andersson Otto Forsblom Lisbeth
Bruce Marina Frondén Sten
Bäcklund-Kuikka Marina Grönholm Thomas
Grundström Maria Hento Miia
Hagfors Kari Hirvonen Petri
Heijnsbroek-Wirén Mia Iivonen Jaana
Hinttaniemi Jonna Lehtomäki Maija
Holmström Eeva Lindroos Markus
Hovi Antti Lyytikäinen Heidi
Hovi Karolina Lönnfors Kristina
Hyvönen Petri Oker-Blom Jan D.
Hällfors Per Paakkarinen Markku
Hämäläinen Satu Schröder Carita
Isotalo Arja Taipale Tero
Isotalo Jaakko Tenhunen Timo
Jalkanen Karl Vickholm Sam
Kallio-Taponen Kielo  Östman Maud
Karlsson Håkan
Karlsson Mikael
Karvonen Juha
Kekkonen Jari
Kokko Ismo
Kähärä Erika
Laiho Pasi
Laitinen Henry
Laitinen Åke
Lappalainen Kalevi
Lepola Janne
Liljestrand Tom
Lindell Armi
Lindén Ralf
Lohenoja Pertti
Lång Saara
Malmivaara Jouni
Mettinen Veli-Matti
Meriheinä Thérèse
Nevalainen Sofia
Peltoluhta Vesa
Rahkonen Erkki
Rosenberg Thomas
Sjödahl Ralf
Skogster Leif
Stenvall Patrik
Staffans Sten
Thesslund Stefan
Turku Roger
Turpeinen Henna-Kaisa
Tähtinen Keijo
Törnroos Ingrid
Uutinen Lotte-Marie
Vainio Nils
Viklund Raija
Wilhelmson Bengt
Vuokko Marjo
Äijö Raili