Sidonnaisuudet

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt seuraavat sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöt Virkamiehet
Aitokari Mia Forsblom Lisbeth
Ajomaa Pertti Hento Miia
Andersson Otto Hirvonen Petri
Bruce Marina Holmström Joakim
Bäcklund Marina Iivonen Jaana
Grundström Maria Kinnunen Kirsi
Hagfors Kari Lehtomäki Maija
Heijnsbroek-Wirén Mia Lindroos Markus
Hinttaniemi Jonna Lyytikäinen Heidi
Hollmén Annina Lönnfors Kristina
Holmström Eeva Oker-Blom Jan D.
Hovi Antti Paakkarinen Markku
Hovi Karolina Schröder Carita
Hyvönen Petri Taipale Tero
Hällfors Per Tenhunen Timo
Hämäläinen Satu Vickholm Sam
Isotalo Arja Östman Maud
Isotalo Jaakko
Kallio-Taponen Kielo
Karlsson Håkan
Karlsson Mikael
Karvonen Juha
Kekkonen Jari
Kokko Ismo
Kähärä Erika
Laiho Pasi
Laitinen Henry
Laitinen Åke
Lappalainen Kalevi
Lepola Janne
Liljestrand Tom
Lindell Armi
Lindén Ralf
Lohenoja Pertti
Lång Saara
Malmivaara Jouni
Meriheinä Thérèse
Mettinen Veli-Matti
Nevalainen Sofia
Paakkarinen Toni
Peltoluhta Vesa
Rahkonen Erkki
Rosenberg Thomas
Sjödahl Ralf
Skogster Leif
Staffans Sten
Stenvall Patrik
Thesslund Stefan
Turku Roger
Turpeinen Henna-Kaisa
Tähtinen Keijo
Uutinen Lotte-Marie
Vainio Nils
Viklund Raija
Wilhelmson Bengt
Ylitalo Tapio
Äijö Raili